Тухай

Өгөгдлийн сан болон системийн шинжилгээ ба зохиомж хичээлийн тухай. Өгөгдлийн сан хэрхэн зохион байгуулах г.м. Вэб сайтыг хэрхэн зохиомжлох, удирдах, сайтын загварыг ямар байлгах вэ г.м агуулгатай байна.

Advertisements
%d bloggers like this: